Runsten Skölestenen, M8, L1935:7439, Tuna 2:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten Skölestenen, M8, L1935:7439
Foto av Runsten Skölestenen, M8, L1935:7439
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Dolga reste denna sten till minne av Salvi och till minne av Björn, hans söner.

Visa originaltolkning och runtext

tulha riti stin þi(n)(o) abtiʀ salua u[k at biurn s]unu si(n)n

tulha riti stin þi(n)(o) abtiʀ salua u[k at biurn s]unu si(n)n

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,2 m h, 1,1 m br (Ö-V) och 0,25-0,35 m tj.Runhöjd 9-10 cm. Inskrift på den mot N vettande sidan. Stenen ärhitflyttad i 2 större och 6 mindre stycken, som sammanfogats medstenkitt. Stenen är över- byggd med ett träskydd av bräder. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tuna socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-slutt- ; ning av liten moränkulle på V delen av bergshöjd.Skogsmark, blandskog. Hem- bygdsgårdsområde.

6 m 90 gon om NÖ hörnet av smedja. 2,5 m S om tillfartsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tuna socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.359712
Longitud: 17.036205
Lämnings-ID: L1935:7439
Riksantikvarieämbetets ID: Tuna 2:1
Sveriges runinskrifter: M8 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Skölestenen
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Tuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:7439