Runsten Skivarpstenen, DR270, L1989:6382, Skivarp 123:1 i Skurup, Skåne
Foto av Runsten Skivarpstenen, DR270, L1989:6382
Foto av Runsten Skivarpstenen, DR270, L1989:6382
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tumme reste denna sten efter Gere(?), sin kamrat.

Visa originaltolkning

: tumi : risþi : stia : þasni : iftiʀ : --ʀa : filaka : sia

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runtsten, ungefärlig plats för, påträffad omkring 1850, vidutflyttning av den gamla kyrkogårdsmuren, på ungefär 2 alnarsdj. Stenen sprängdes senare i tre stycken, varav två blevtrappstenar och en bit inmurades i en spis. Bruzeliuslokaliserade bitarna och ombesörjde deras sammanfogande.Stenen kom senare till Kulturen i Lund.Stenen är 1.05 m h, 0.59 m br och 0.3 m tj. Texten lyder:Tomme rejste denne sten efter sin faelle..re

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skivarp socken i Skurup kommun (Skåne län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.
Runstenskullen i Lund.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Skivarp socken eller Skurup kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.424726
Longitud: 13.567813
Lämnings-ID: L1989:6382
Riksantikvarieämbetets ID: Skivarp 123:1
Sveriges runinskrifter: DR270
Plats: Skivarps kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Eventuellt samma som gjort DR 351
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering: Efter-Jelling
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Skivarpstenen
Län: Skåne
Kommun: Skurup
Socken: Skivarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:6382