Runsten Skälbystenen, U279, L2017:4063, Hammarby 123:1 i Upplands Väsby, Stockholm
Foto av Runsten Skälbystenen, U279, L2017:4063
Foto av Runsten Skälbystenen, U279, L2017:4063
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Bjǫrn och Ígulfastr och Jón lät göra bron till minne av Þorsteinn, deras bror. Œpir ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

biarn + uk ' ihulfastr uk × ion + litu kiara ' (b)ro ' at ' þorsti(n) ' broþur sin ybiʀ ' risti runa

biarn + uk ' ihulfastr uk × ion + litu kiara ' (b)ro ' at ' þorsti(n) ' broþur sin ybiʀ ' risti runa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av rödgrå granit, 1,6 m hög, 1,5 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,3-0,4 m tjock. Runorna är ca 6 cm höga, 4-5 mm breda och 2-3 mm djupa. Inskriptionen vetter SSV.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björn och Igulfast och Jon läto göra bron åt Torsten, sin broder. Öpir ristade runorna."

Uppmålad och skyltad 1986.
Uppmålad 2006.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Upplands Väsby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten moränplatå. Grönområde

4 m NNÖ gångväg (VNV-ÖSÖ) och 5 m NÖ om vägskäl

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Upplands Väsby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.529863
Longitud: 17.933362
Lämnings-ID: L2017:4063
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 123:1
Sveriges runinskrifter: U279 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skälby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Skälbystenen
Län: Stockholm
Kommun: Upplands Väsby
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4063