Runsten Sigges sten, Vg35, L1961:2570, Otterstad 29:1 i Lidköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Sigges sten, Vg35, L1961:2570
Foto av Runsten Sigges sten, Vg35, L1961:2570
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tolir reste denna sten efter Torkel, sin frände.

Visa originaltolkning och runtext

: tuliʀ : risþi : stin : þonsi : aft : þurkil : mag : si-

: tuliʀ : risþi : stin : þonsi : aft : þurkil : mag : si-

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 35), röd granit, 2 m hög, 0,65 m (Ö-V) bred och 0,2-0,35 m tjock. Runinskrift på den S bredsidan. Runhöjd 13-17 cm. Omgärdas av stödstenar, 0,3-0,6 m st. Omnämns av Carl von Linné under hans Västgötaresa 1734, en av de få runstenar han omnämner från landskapet. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tole reste denna sten efter Torkel, sin frände." Uppmålad 1998.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Otterstad socken i Lidköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av mindre moränrygg med berg i dagen (NÖ-SV). Impediment i åkermark.

20 m NNÖ om vägskäl, 15 m NV om vägen till Läckö.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Otterstad socken eller Lidköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.662852
Longitud: 13.195144
Lämnings-ID: L1961:2570
Riksantikvarieämbetets ID: Otterstad 29:1
Sveriges runinskrifter: Vg35 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Sigges sten
Län: Västra Götaland
Kommun: Lidköping
Socken: Otterstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:2570