Runsten Sibbestenen, Sm78, L1971:373, Vallsjö 19:1 i Sävsjö, Jönköping
Foto av Runsten Sibbestenen, Sm78, L1971:373
Foto av Runsten Sibbestenen, Sm78, L1971:373
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Olov satte denna sten efter Sibbe, sin son.

Visa originaltolkning

ulafʀ : sati : stin : þansi : eftiʀ : siba : sun : sin

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,6 m hög, 0,77 m bred (NNV-SSÖ) och 0,35 m tjock. Stenen är uppmålad och skyltad. Enligt Smålands runinskrifter är runorna 12 cm höga och inskriften lyder:"Olov satte denna sten efter Sibbe, sin son."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vallsjö socken i Sävsjö kommun (Jönköpings län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mindre moränförhöjning i sankmark. Skogsmark (blandskog).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vallsjö socken eller Sävsjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.409216
Longitud: 14.708535
Lämnings-ID: L1971:373
Riksantikvarieämbetets ID: Vallsjö 19:1
Sveriges runinskrifter: Sm78 (Smålands runinskrifter)
Plats: Uppåkra
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ögongranit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Sibbestenen
Län: Jönköping
Kommun: Sävsjö
Socken: Vallsjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1971:373