Runsten Selångerstenen, M10, L1935:4629, Selånger 86:2 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten Selångerstenen, M10, L1935:4629
Foto av Runsten Selångerstenen, M10, L1935:4629
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Unir, Karl(?) och Áni reste denna sten till minne av … deras …

Visa originaltolkning och runtext

uniʀ : ka[(r)(l) (u)(k) (a)]ni : ritu stain þino : afti(ʀ) … sin

uniʀ : ka[(r)(l) (u)(k) (a)]ni : ritu stain þino : afti(ʀ) … sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Kyrkoruin, ca 27,5 m l (80-280°gon) och ca 9,5 m br. På Slångsidan är tillbyggt att fd vapenhus ca 6 m l och 7 m br. Pånorra sidan av kortet är en fd sakristia tillbyggd ca 4,5 m l och5,5 m br. Murarna består av tuktade grå- stenar och är ca 1-6 mh. Ö gaveln är dock ca 11 m h (ev återställd?). Murarnas tjocklekär 1-2,25 m tj. Tegelrester efter valven ställvis synliga. Ruinenär delvis repererad med tegel på några stållen. I ruinen är 4gravhällar från 16- 1700 talen. På ett avstånd av 8-25 m runtruinen mur, 1-1,5 m br och intill 1 m h, delvis pålagd i sen tid.Den utgör begränsningen av en ödekyrkogård 70x50 m st (ÖNÖ-VSV).Ca 17 m ÖNÖ om V gaveln på ruinen och 1,5 m 380°gon om den är: 2)Runsten, granit, ca 0,85 m h, 0,65 m br vid basen (80-280°gon)och 0,12-0,18 m tj. Inskrift på N sidan bestående av en ställvisdubbel slinga med inskriften: Une, Karl(?) och Ane reste dennasten efter [N,N fader?) sin. Avritad efter Medelpads runstenarefter foto från 1937. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Selånger socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Avsats i S-SÖ sluttning. Gammal kyrkogård.

SÖ hörnet av kyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Selånger socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.40546
Longitud: 17.20864
Lämnings-ID: L1935:4629
Riksantikvarieämbetets ID: Selånger 86:2
Sveriges runinskrifter: M10 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Selångerstenen
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Selånger
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:4629