Runsten Salstenen, Vg104, L1961:3173, Sal 1:1 i Grästorp, Västra Götaland
Foto av Runsten Salstenen, Vg104, L1961:3173
Foto av Runsten Salstenen, Vg104, L1961:3173
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torgård/Torgärd satte denna sten efter Toke, sin frände.

Visa originaltolkning och runtext

: þurkarþr × sʀti × stain × þʀnsʀ : ʀftir : tuka : mak : sin :

: þurkarþr × sʀti × stain × þʀnsʀ : ʀftir : tuka : mak : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 104), grå gnejs, 2 m hög, 0,85 m bred och 0,25 m tjock. Runhöjd 14-18 cm. Ristningen är på stenens S sida och består av en bågformig runslinga. Runstenen påträffades i grundmuren till Sals gamla kyrka som revs 1881. Stenen fick sin nuvarande placering 1936. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Torgård (el. Torgärd) satte denna sten efter Toke, sin frände." Uppmålad 1971.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sal socken i Grästorps kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Omedelbart utanför SV hörnet av Sals kyrkogårdshäck.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sal socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.360217
Longitud: 12.630249
Lämnings-ID: L1961:3173
Riksantikvarieämbetets ID: Sal 1:1
Sveriges runinskrifter: Vg104 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Salstenen
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Socken: Sal
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:3173