Runsten Ryda Kungsgård, U839, L1942:4393, Nysätra 47:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten Ryda Kungsgård, U839, L1942:4393
Foto av Runsten Ryda Kungsgård, U839, L1942:4393
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ámundi och Auðgerðr lät resa denna sten och göra bron till minne av Ǫnundr, deras son."

Visa originaltolkning och runtext

· hamunti · auk · auþker · litu · raisa · stin · þina · eftʀ · anunt · sun sin · auk · bru · giara

· hamunti · auk · auþker · litu · raisa · stin · þina · eftʀ · anunt · sun sin · auk · bru · giara

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,25 m h, 1,8 m br (N 42cg V-S 42cg Ö), 0,5 m tj. Avsmalnande uppåt med avrundad topp. På SV- sidan ristningen.Runhöjd 6-7 cm. Röd antracitfärg. Enl. uppgift av hr G. Lundborg,har runstenen tidigare legat i gravfältet (nr 49) på grusåsen, ca 150 m NV om den plats, där den nu står. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker- och dikeskant.

20 m NNÖ om landsväg gårdinfart 3 m Ö om brukningsväg. 16 m N omelstolpe.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nysätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.752122
Longitud: 17.145636
Lämnings-ID: L1942:4393
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 47:1
Sveriges runinskrifter: U839 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ryda Kungsgård
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4393