Runsten Ryda Kungsgård, U838, L1942:4489, Nysätra 50:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten Ryda Kungsgård, U838, L1942:4489
Foto av Runsten Ryda Kungsgård, U838, L1942:4489
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þólfr(?)/Þœfr(?) och Þorfastr, de lät resa upp stenen till minne av Þorbjǫrn, sin gode fader. Här ska stenen stå nära stigen. Och Gillaug ordnade att landmärket gjordes till minne av sin husbonde. "

Visa originaltolkning och runtext

þufr · auk · þorfatr · þair · litu ' raisa ' stan · at · þorborn · faþur · sen · koþan ·· hir maa ' stanta ' stain ' ner ' brautu ' auk ' (k)ilauk ' riþ · kirua ' merki ' [at] (b)(o)a--- · sen :

þufr · auk · þorfatr · þair · litu ' raisa ' stan · at · þorborn · faþur · sen · koþan ·· hir maa ' stanta ' stain ' ner ' brautu ' auk ' (k)ilauk ' riþ · kirua ' merki ' [at] (b)(o)a--- · sen :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljus granit, 2,65 m h, 1,95 m br nedtill och 0,8 upptill (Ö-V), 0,1-0,5 m tj. Avsmalnande uppåt med avrundad topp. På Nsidan ristningen. Runhöjd, 7-10 cm. Runslingan är skadad i Ö ochV kanterna. _Stenen lutar svagt åt S, Stenen imålad med röd antricitfärg. 1 m V om stenen är en rostfri skylt med järnstativ. Markförstärkning 2020 av stenens fundament. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nysätra socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerkant.

1m S om landsväg. (Ö-V)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Nysätra socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.753105
Longitud: 17.136828
Lämnings-ID: L1942:4489
Riksantikvarieämbetets ID: Nysätra 50:1
Sveriges runinskrifter: U838 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ryda kungsgård
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Ryda Kungsgård
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Nysätra
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4489