Runsten Runstensbron, Sm46, L1953:5795, Vittaryd 33:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Runsten Runstensbron, Sm46, L1953:5795
Foto av Runsten Runstensbron, Sm46, L1953:5795
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

…vi gjorde detta minnesmärke efter Sven som dog österut hos grekerna.

Visa originaltolkning och runtext

[…-nui krþi : kubl : þesi : iftiʀ suin : sun : sin : im ⁓ itaþisk ou·tr i krikum]

[…-nui krþi : kubl : þesi : iftiʀ suin : sun : sin : im ⁓ itaþisk ou·tr i krikum]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vittaryd socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vittaryd socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.998967
Longitud: 13.93837
Lämnings-ID: L1953:5795
Riksantikvarieämbetets ID: Vittaryd 33:1
Sveriges runinskrifter: Sm46 (Smålands runinskrifter)
Plats: Eriksstad
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Runstensbron
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Vittaryd
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:5795