Runsten Risbylestenarna, U161, L2015:9865, Täby 2:1 i Täby, Stockholm
Foto av Runsten Risbylestenarna, U161, L2015:9865
Foto av Runsten Risbylestenarna, U161, L2015:9865
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ulfr av Báristaðir högg (stenen) till minne av Ulfr i Skolhamarr, hans goda släkting. Ulfkell lät hugga (den)."

Visa originaltolkning och runtext

ulfʀ · iuk i barstam · iftiʀ · ulf · i skulobri · mak · sin · kuþan · ulfkil lit akua

ulfʀ · iuk i barstam · iftiʀ · ulf · i skulobri · mak · sin · kuþan · ulfkil lit akua

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 2 m h, 0,85 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,3 m tj.Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot SSV. Ristningen lyder iöversättning: " Ulo i Bårresta högg efter Ulv i Skålhamra, singode frände. Ulv ? lät hugga". T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täby socken i Täby kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö-sluttande moränmark. Igenväxande hagmark

Ca 35 m SSÖ om åkerhörn, 15 m Ö om åker och 15 m V om strand

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Täby socken eller Täby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.507478
Longitud: 18.010988
Lämnings-ID: L2015:9865
Riksantikvarieämbetets ID: Täby 2:1
Sveriges runinskrifter: U161 (Upplands runinskrifter)
Plats: Risbyle
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Risbylestenarna
Län: Stockholm
Kommun: Täby
Socken: Täby
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9865