Runsten Oxstastenen, M13, L1935:4704, Selånger 17:1 i Sundsvall, Västernorrland
Foto av Runsten Oxstastenen, M13, L1935:4704
Foto av Runsten Oxstastenen, M13, L1935:4704
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… runorna

Visa originaltolkning och runtext

[…au…n… …uissi…] --naʀ

[…au…n… …uissi…] --naʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, ; ca 0,75 m h 0,75 m br vid basen, (VNV-ÖSÖ) och0,15 m tj. Fragmentariskt beva- rad inskrift på SSV sidan, ochpå VNV kanten. Inskriften är ca 5 m h.Under in- skriften är påSSV sidan en ristning föreställande ett djurhuvud. Kraftigt yt-skadad genom vittring. Otydligt ifylld med röd färg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Selånger socken i Sundsvalls kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ravinkant invid åker.Lövskog.

2m SÖ om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Selånger socken eller Sundsvall kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 62.435592
Longitud: 17.161695
Lämnings-ID: L1935:4704
Riksantikvarieämbetets ID: Selånger 17:1
Sveriges runinskrifter: M13 (Medelpads runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Oxstastenen
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Socken: Selånger
Riksantikvarieämbetets information: » L1935:4704