Runsten Oxelbystenen, Sö304, L2015:2475, Salem 230:1 i Salem, Stockholm
Foto av Runsten Oxelbystenen, Sö304, L2015:2475
Foto av Runsten Oxelbystenen, Sö304, L2015:2475
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gute lät resa denna sten efter Orökja, sin son.

Visa originaltolkning och runtext

× kuti ×× lit × raisa + [st]ain + þinsa × eftiʀ + urukiu + sun + sin +

× kuti ×× lit × raisa + [st]ain + þinsa × eftiʀ + urukiu + sun + sin +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,6 m h, 1,1 m br och 0,3 m tj. Ev. Sö nr 304. Inskriptionen vetter mot V. Runhöjd ca 9 cm. Enligt uppgift står nu stenen "... 30 steg från den ursprungliga fyndplatsen." (Södermanlands Runinskr.)

Texten till runsten 304 tolkas: "Gute lät resa denna sten efter Orökja, sin son".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salem socken i Salems kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt V-sluttande morän- och lermark. Vägkant.

Inom grav- och boplatsområde (RAÄ-nr Salem 229:1), och 10 m ÖNÖ om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Salem socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.23391
Longitud: 17.694129
Lämnings-ID: L2015:2475
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 230:1
Sveriges runinskrifter: Sö304 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Oxelbystenen
Län: Stockholm
Kommun: Salem
Socken: Salem
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2475