Runsten Orkestastenen eller Yttergärdestenen, U344, L2015:443, Orkesta 29:2 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten Orkestastenen eller Yttergärdestenen, U344, L2015:443
Foto av Runsten Orkestastenen eller Yttergärdestenen, U344, L2015:443
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Och Ulfr har tagit tre betalningar i England. Det var det första som Tosti betalade. Då betalade Þorketill. Sedan betalade Knútr.

Visa originaltolkning och runtext

in ulfr hafiʀ o| |onklati ' þru kialt| |takat þit uas fursta þis tusti ka-t ' þ(a) ---- (þ)urktil ' þa kalt knutr

in ulfr hafiʀ o| |onklati ' þru kialt| |takat þit uas fursta þis tusti ka-t ' þ(a) ---- (þ)urktil ' þa kalt knutr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, ljus granit, 1,5 m h, 0,5-0,6 m br (Ö-V) och 0,2-0,25m tj. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot S. 1,5 m Ö om nr 2 är2)Runsten, 1,6 m h, 0,5-6 m br (Ö-V) och 0,1-0,3 m tj. Runhöjd5-8 cm. Ristningen vetter mot S. Vid den äldre inventeringen stodstenarna resta på skolgården V om kyrkan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Orkesta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränrygg. Kyrkogård

Orkesta kyrka, 3 m Ö 40cg S om SV hörnet av långhuset

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Orkesta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.604712
Longitud: 18.110103
Lämnings-ID: L2015:443
Riksantikvarieämbetets ID: Orkesta 29:2
Sveriges runinskrifter: U344 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Orkestastenen eller Yttergärdestenen
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Orkesta
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:443