Runsten Olsbrostenen, Vg181, L1965:3220, Norra Åsarp 40:1 i Falköping, Västra Götaland
Foto av Runsten Olsbrostenen, Vg181, L1965:3220
Foto av Runsten Olsbrostenen, Vg181, L1965:3220
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande ung man. Han blev dräpt i Estland. Håvard(?) högg stenen.

Visa originaltolkning och runtext

kufi : rsþi : stin : þesi : eftʀ : ulaf : sun : sin · trk · hrþa · kuþan · hn · uarþ · trbin · i · estlatum · hu(a)rþ(r) · iuk · s---

kufi : rsþi : stin : þesi : eftʀ : ulaf : sun : sin · trk · hrþa · kuþan · hn · uarþ · trbin · i · estlatum · hu(a)rþ(r) · iuk · s---

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (Vg 181), granit, 2,1 m hög, 1,6 m bred (NNÖ-SSV) och 0,3-0,5 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Ristningen vetter mot V. Dekorerat med ett fyrfotadjur samt ett kors. Tydliga och väl huggna runor. Runstenen är den enda svenska runstenen som uttryckligen rests till minne av en estlandsfarare. Vacker! Runt omkring runstenen ligger fyra jordfasta och över meterstora stenar (se 1933 års inv). 3 m SÖ om runstenen ligger en husgrund som är 6 x 4 m (N-S) och 1 m djup. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Guve reste denna sten efter Olav, sin son, en mycket dugande ung man. Han blev dräpt i Estland. Håvard(?) högg stenen." Uppmålad 1975.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Åsarp socken i Falköpings kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönet av mindre moränkulle. Hagmark.

8 m Ö om väg och 10 m N om NÖ hörnet av hönshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norra Åsarp socken eller Falköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.017108
Longitud: 13.555844
Lämnings-ID: L1965:3220
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Åsarp 40:1
Sveriges runinskrifter: Vg181 (Västergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Olsbrostenen
Län: Västra Götaland
Kommun: Falköping
Socken: Norra Åsarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1965:3220