Runsten ÖlKALM1982;57, L1957:4657, Mörbylånga 46:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten ÖlKALM1982;57, L1957:4657
Foto av Runsten ÖlKALM1982;57, L1957:4657
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Joar och Spjall(?) och Eliv och Bove de lät resa stenen efter sin fader Säfus.

Visa originaltolkning och runtext

ioar : au- : sbia- : auk : elifr : auk : bofi : þaiʀ : letu : …-sa : stain ʀ--…- faþ-r sin saifok

ioar : au- : sbia- : auk : elifr : auk : bofi : þaiʀ : letu : …-sa : stain ʀ--…- faþ-r sin saifok

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,2 m h, 0,7 m br och 0,06 m tj. Runorna är imålade med röd färg. Förvaras i tornkammaren i Mörbylånga kyrka tillsammans med ett par andra mindre runstensfragment. Enligt Runverket fann man runstenen i maj 1960. Inskriften lyder:"ioar : au- : sbia- : auk : elifr : auk : bofi : þaiR : letu : ...-sa : stain R--...- faþ-r sin saifok" i översättning:"Joar och Spjall (?) och Eliv och Bore de läto resa stenen efter sin fader saifok." Stenen har inget nummer i Ölands runinskrifter, men har nr 18 hos Bruce Nilsson.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mörbylånga socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mörbylånga socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.519579
Longitud: 16.398388
Lämnings-ID: L1957:4657
Riksantikvarieämbetets ID: Mörbylånga 46:1
Sveriges runinskrifter: ÖlKALM1982;57 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Mörbylånga
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4657