Runsten ÖlATA4703/43, L1957:1311, Köping 40:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten ÖlATA4703/43, L1957:1311
Foto av Runsten ÖlATA4703/43, L1957:1311
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þorlakr och Guðmóðr lät resa stenen till Þorbjǫrns minne.

Visa originaltolkning och runtext

… --k kuþ---r · li-u · resa st-- þ--- r…

… --k kuþ---r · li-u · resa st-- þ--- r…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,55 m hög, 0, 5 m bred (Ö 5cg N-V 5cg S) och 0,28 m tjock. Kalkflisa. Runristning i form av en runtgående slinga 0,03 m bred på den S sidan av stenen. Runorna är 8-9 m höga. Enligt Runverket påträffades stenen 1909 och restes 1910. Inskriften lyder:"...och Gud...läto resa denna sten..." Stenen har inget nummer i Ölands runinskrifter, men har nr 92 hos Bruce Nilsson.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Köping socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack grussluttning mot V. Gammalt strandplan. Tomtmark.

27 m VNV om SV hörnet av bostadshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Köping socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.877977
Longitud: 16.710977
Lämnings-ID: L1957:1311
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 40:1
Sveriges runinskrifter: ÖlATA4703/43 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köping
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:1311