Runsten ÖlATA4701/43, L1959:5017, Alböke 48:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten ÖlATA4701/43, L1959:5017
Foto av Runsten ÖlATA4701/43, L1959:5017
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och till minne av Auðbjǫrn(?) …

Visa originaltolkning och runtext

…ur × -uk ak-u… … nuk abtiʀ × auþ… …

…ur × -uk ak-u… … nuk abtiʀ × auþ… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 1,15 m h, 0,6 m br och 0,1 m tj. Nederdelen av stenen täckt med två, intill varandra löpande runslingor. Överdelen borteroderad. Stenen uppmonterades 1943 vid kyrkans SÖ sida, 1,5 m Ö om tornmuren. Enligt Runverket upptäcktes stenen 1932. Inskriften lyder:"...och efter Öd(björn?)". Inget nr i Ölands runinskrifter, men är nr 167 hos Bruce Nilsson.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alböke socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Alböke socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.947654
Longitud: 16.784129
Lämnings-ID: L1959:5017
Riksantikvarieämbetets ID: Alböke 48:1
Sveriges runinskrifter: ÖlATA4701/43 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Alböke
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:5017