Runsten ÖlATA4064/60A, L1957:4831, Mörbylånga 38:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten ÖlATA4064/60A, L1957:4831
Foto av Runsten ÖlATA4064/60A, L1957:4831
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tor-… … lät Ulf hugga stenarna.

Visa originaltolkning och runtext

þo-… … …(t)u × ulf × hakua × seina

þo-… … …(t)u × ulf × hakua × seina

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 3 stycken. Förvaras nu i tornkammaren efter att ha flyttats från altarväggen. Enligt Runverket påträffades fragmenten 1930. Fragmenten har ingen numrering i Ölands runinskrifter, men har nr hos Bruce Nilsson. Inskrifterna lyder: "þo-... ... ...(t)u × ulf × hakua × seina" (BN 15), "...-rbiu..." (BN 17) och "...uml × ..." (BN 16).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Mörbylånga socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Mörbylånga socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.519579
Longitud: 16.398388
Lämnings-ID: L1957:4831
Riksantikvarieämbetets ID: Mörbylånga 38:1
Sveriges runinskrifter: ÖlATA4064/60A, ÖlATA4064/60B, ÖlATA4064/60C
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Mörbylånga
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4831