Runsten Öl51, L1957:2183, Köping 172:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Öl51, L1957:2183
Foto av Runsten Öl51, L1957:2183
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Lätte Gud … själ … paradis.

Visa originaltolkning och runtext

liti · kuþ · sau… … -…ratis

liti · kuþ · sau… … -…ratis

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 1 m h, 1 m br och 0,1 m tj. Runorna placerade på en slinga 8 cm br m 7 cm h runor. Enligt Ölands runinskrifter hittades fragmentet 1884 på Köpings kyrkogård nedsjunken i jorden, så att endast överkanten stack upp ur jorden. Enl Owe, 2002, är stenen inte reliefhuggen. Inskriften lyder:"Lätte Gud...själ... paradis."
För ytterligare information se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Köping socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrktorn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Köping socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.878094
Longitud: 16.718432
Lämnings-ID: L1957:2183
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 172:1
Sveriges runinskrifter: Öl51 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köping
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:2183