Runsten Öl44, L1957:2592, Köping 404:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Öl44, L1957:2592
Foto av Runsten Öl44, L1957:2592
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… pappa. Må Gud hjälpa hans själ. Läs … himlens(?).

Visa originaltolkning och runtext

i… …iþur : kuþ : hilbi : siflu hans li¶s : …[-imis]… …iki(s)

i… …iþur : kuþ : hilbi : siflu hans li¶s : …[-imis]… …iki(s)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen är ursprungligen upphittad på Bo Gård i Bredsätra sn. och förd till Skedemosse gård under 1800-talets senare del. Under senare år har den legat omkullfallen i trädgården men idag står den uppställd vid museet. Den står med en övertäckt gjuten betongram som stöd kring foten. Stenen har placerats lös i ramen med sand och grus som utfyllnad och dränering. Enligt Ölands runinskrifter är fragmentet av rödaktig kalksten och 81 cm högt, 37 cm brett och 10 cm tjockt. Slingans bredd är 10 cm. Inskriften lyder:"- (efter sin) fader. Gud hjälpe hans själ! Läs (en bön och) ave (Maria)!" Uppmålad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Köping socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:1,5 m från museets NV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Köping socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.837407
Longitud: 16.741512
Lämnings-ID: L1957:2592
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 404:1
Sveriges runinskrifter: Öl44 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köping
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:2592