Runsten Öl41, L1958:4240, Gärdslösa 132:2 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Öl41, L1958:4240
Foto av Runsten Öl41, L1958:4240
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Eysteinn och Sighvatr och Auðhvatr lät resa denna sten och (göra) denna bro till minne av Ávir(?), deras far …

Visa originaltolkning och runtext

[austain · auk · sahuatr · auk · aþuatr · litu · raisa · stain · þina · auk · bru · þsa · aftʀ · ayi · faþur · sin ul----]

[austain · auk · sahuatr · auk · aþuatr · litu · raisa · stain · þina · auk · bru · þsa · aftʀ · ayi · faþur · sin ul----]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Intill stensättningen restes en runsten som påträffats i en stengärdesgård mellan Övra och Nedra Bägby. Båda fornlämningarna är nu försvunna. Enligt Ölands runinskrifter är denna runsten Öl 41 och inskriften ska ha lydit:"Östen och Sigvat och Advat läto resa denna sten och göra denna bro efter Ave, sin gode fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gärdslösa socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Landborgen. Åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gärdslösa socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.770099
Longitud: 16.739543
Lämnings-ID: L1958:4240
Riksantikvarieämbetets ID: Gärdslösa 132:2
Sveriges runinskrifter: Öl41 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Gärdslösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:4240