Runsten Öl40, L1958:975, Gärdslösa 98:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Öl40, L1958:975
Foto av Runsten Öl40, L1958:975
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Guðbrandr och Sveinn reste dessa stenar till minne av sina goda bröder Ásvaldr och …

Visa originaltolkning och runtext

· kuþbratr auk suain raistu staina þina aftiʀ bruþr sina kuþa asualt auk h…f…

· kuþbratr auk suain raistu staina þina aftiʀ bruþr sina kuþa asualt auk h…f…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 2,18 m hög, 1,5 m bred, 0,11 m tjock. Runhöjd 14-18 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Runstenen restes på nuvarandeplats 1634. Enligt Ölands runinskrifter utgör slingan en sluten ring som nertill är omknuten av en orm. Inskriften lyder:"Gudbrand och Sven reste denna sten efter sina goda bröder Asvald och Helge." Uppmålad 1987 och 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gärdslösa socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Landborgen. Tomtmark.

8 m V om vägbana.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Gärdslösa socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.775568
Longitud: 16.741581
Lämnings-ID: L1958:975
Riksantikvarieämbetets ID: Gärdslösa 98:1
Sveriges runinskrifter: Öl40 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Gärdslösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:975