Runsten Öl38, L1956:2476, Runsten 30:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Öl38, L1956:2476
Foto av Runsten Öl38, L1956:2476
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hans/hennes goda far/bror.

Visa originaltolkning och runtext

… …[-(þ)u]r sin kuþan

… …[-(þ)u]r sin kuþan

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, fragment av 0,85 x 0,7 x 0,1 m. Runhöjd ca 10 cm. Runstensfragmentet står lutat mot S flygelbyggnadens NV knut. Enligt Ölands runinskrifter upptäcktes fragmentet 1886 och verkar utgöra nedre delen av en avslagen runsten. Endast ett par slingerstycken finns i behåll, det större innehåller 12 stycken runor. Inskriften lyder:"... sin gode fader." Uppmålad 1987.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runsten socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark. Landborgen.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Runsten socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.720765
Longitud: 16.712224
Lämnings-ID: L1956:2476
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 30:1
Sveriges runinskrifter: Öl38 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:2476