Runsten Öl31, L1956:2343, Runsten 25:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Öl31, L1956:2343
Foto av Runsten Öl31, L1956:2343
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Auðbjǫrn lät resa stenen ... Må (Gud) hjälpa hans själ.

Visa originaltolkning och runtext

auþbiarn : lit : reisa : stein : …----… hialbi sialu · has

auþbiarn : lit : reisa : stein : …----… hialbi sialu · has

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, kalksten, 1,50 h, 1,2 m b. Inskriftsbandet utgörs av en kopplad drakslinga. Slingans bredd är 11-12 cm. Enligt Ölands runinskrifter är inskriften bevarad i början och slutet och lyder: "Audbjörn lät resa sten ... (Gud) hjälpe hans själ!"

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runsten socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Kyrkan, inmurad i sakristians N vägg. Inre livet.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Runsten socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.699233
Longitud: 16.699895
Lämnings-ID: L1956:2343
Riksantikvarieämbetets ID: Runsten 25:1
Sveriges runinskrifter: Öl31 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Runsten
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:2343