Runsten Öl12, L1957:9783, Smedby 120:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten Öl12, L1957:9783
Foto av Runsten Öl12, L1957:9783
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Eysteinn(?) … (lät resa) denna (sten) till minne av Ketill, hans bror. Må Gud och Guds mor hjälpa hans ande.

Visa originaltolkning och runtext

[aynt--s · … þina : eftiʀ · ketil · boþyr : sin · kuþ · h… … … … kus · moþiʀ ·]

[aynt--s · … þina : eftiʀ · ketil · boþyr : sin · kuþ · h… … … … kus · moþiʀ ·]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten uppgift om. Enligt uppgift skall det ha funnits enrunsten på Smedby kyrkogård. Den kunde dock inte påträffas. Dockär runstenen väl känd av bygdens innevånare. Enligt enbeskrivning från 1820 talet skall den ha varit prydd med en globoch ett horn. Texten var ofullständig men en del av texten varomöjlig att läsa. Kätil, av dess broder. A Ahlqvists samlingarII. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Smedby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Smedby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.407165
Longitud: 16.432557
Lämnings-ID: L1957:9783
Riksantikvarieämbetets ID: Smedby 120:1
Sveriges runinskrifter: Öl12 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Smedby
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:9783