Runsten Öl11, L1957:9780, Smedby 19:1 i Mörbylånga, Kalmar
Foto av Runsten Öl11, L1957:9780
Foto av Runsten Öl11, L1957:9780
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

…, hans/hennes styv(-son). Han …

Visa originaltolkning och runtext

… …ta · stiu(b) · (s)in · ha- …

… …ta · stiu(b) · (s)in · ha- …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,74 x 0,65 x 0,09 m med runristningen i en båge. Runornas höjd är 11 cm. Enligt Ölands runinskrifter (Öl 11) lyder inskriptionen:"N. N. reste denna sten efter ... te, sin styfson." Det enkla ordet stjúpr är inte tidigare anträffat i något svenskt literaturminnesmärke. Uppmålad 1987.

Alldeles bredvid finns en kalkstensflisa med ristning, 0,47x0,22x0,1 m. Den ena sidan av stenen är tuktad och på den finns inristad på ett band: FODD L B I (se teckning i inventeringsboken). Alldeles intill denna kalkstensflisa är ytterligare en kalkstensflisa med ristning, 0,57x0,2x0,9 m. Den ena sidan är tuktad och på den finns ristningen (se teckning i inventeringsboken).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Smedby socken i Mörbylånga kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack moränrygg på kanten av landborgen. Gårdstomt.

Invid gårdsmur på gårdsplan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Smedby socken eller Mörbylånga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.420468
Longitud: 16.434463
Lämnings-ID: L1957:9780
Riksantikvarieämbetets ID: Smedby 19:1
Sveriges runinskrifter: Öl11 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mörbylånga
Socken: Smedby
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:9780