Runsten ÖgFv1959;241, L2009:5815, Östra Eneby 81:2 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten ÖgFv1959;241, L2009:5815
Foto av Runsten ÖgFv1959;241, L2009:5815
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… denna sten till minne av …

Visa originaltolkning

… ---- × stain × þansi × ifti- × r(a)-…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, blågrå glimmerskiffer, 1,5 m h, 1 m br och 0,2 m tj. På ena sidan delar av en runslinga. Mitt på stenen två kors samt två sekundära relikgömmor(?). Runskriften är till större delen bortslagen. Runstenen påträffades i samband med restaureringen av Öster Eneby kyrka 1954. Stenen låg i bruk under altaret. Har sannolikt varit använd som altarbord.

Enligt Fornvännen 1959 lyder inskriften:"...(resa) denna sten efter R..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norrköping socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.

S väggen i koret.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Norrköping socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.609631
Longitud: 16.136433
Lämnings-ID: L2009:5815
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Eneby 81:2
Sveriges runinskrifter: ÖgFv1959;241 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Norrköping
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:5815