Runsten ÖgATA351-2875-2013C, L2011:7672, Rinna 174:2 i Boxholm, Östergötland
Foto av Runsten ÖgATA351-2875-2013C, L2011:7672
Foto av Runsten ÖgATA351-2875-2013C, L2011:7672
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning

…-þr…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,2x0,15 m och 0,05 m tj. Fragmentet ska, tillsammans med ytterligare 3 fragment, ha påträffats i kyrkogårdsmuren. För ytterligare information om fragmentets utseende se fig sid 2 i det inscannade bokuppslaget under Refrens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rinna socken i Boxholms kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Runstensfragmentet ligger i en skrubb, med ingång från sakristian.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rinna socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.285395
Longitud: 14.958854
Lämnings-ID: L2011:7672
Riksantikvarieämbetets ID: Rinna 174:2
Sveriges runinskrifter: ÖgATA351-2875-2013C (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Boxholm
Socken: Rinna
Riksantikvarieämbetets information: » L2011:7672