Runsten Ög98, L2009:3252, Åsbo 140:2 i Boxholm, Östergötland
Foto av Runsten Ög98, L2009:3252
Foto av Runsten Ög98, L2009:3252
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … res denna sten till minne av Krókr(?), hans far … §B …

Visa originaltolkning

§A … ris… · stin · þansi · iftiʀ · -uruk · sin · [f]aþ-… … §B iri…-i

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,6 m hög, 0,55 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Runhöjd 0,07-0,13 m. Ristning mot VNV och ställvis på S smalsidan.

Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"(N.N. lät) resa denna sten efter Krok, sin fader (och efter) Ärinvi, (sin moder)."

Rest 1945.
Uppmålad 1988.
Uppmålad 1998.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åsbo socken i Boxholms kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg udde omgiven av sankmarker i N och S. Ängsmark.

Belägen i gravfältets V del.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åsbo socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.246623
Longitud: 15.10175
Lämnings-ID: L2009:3252
Riksantikvarieämbetets ID: Åsbo 140:2
Sveriges runinskrifter: Ög98 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Boxholm
Socken: Åsbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2009:3252