Runsten Ög67, L2012:5332, Ekeby 34:3 i Boxholm, Östergötland
Foto av Runsten Ög67, L2012:5332
Foto av Runsten Ög67, L2012:5332
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sverkir/Sørkvir reste denna sten till minne av Geirni/Karni/Garni.

Visa originaltolkning

sirkir × resþi × stin × þana × eftʀ × karna

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,3 m hög, 1 m bred och 0,3 m tjock. Runhöjd 12 cm.

Enligt Östergötlands runinskrifter återupptäcktes stenen 1894 i kyrkoväggen och togs ut och restes på kyrkogården. Ristningen är mycket tydlig och inskriften lyder:"Särker reste denna sten efter Karne."

Undersökt och uppmålad 1960. Uppmålad 2000.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ekeby socken i Boxholms kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ekeby socken eller Boxholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.252097
Longitud: 15.046817
Lämnings-ID: L2012:5332
Riksantikvarieämbetets ID: Ekeby 34:3
Sveriges runinskrifter: Ög67 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Boxholm
Socken: Ekeby
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5332