Runsten Ög63, L2012:1200, Allhelgona 6:1 i Mjölby, Östergötland
Foto av Runsten Ög63, L2012:1200
Foto av Runsten Ög63, L2012:1200
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

saþ(u) + þati + tiþtku + su(i)(t) × (a)(f)(h)l × ʀtst × fa si

saþ(u) + þati + tiþtku + su(i)(t) × (a)(f)(h)l × ʀtst × fa si

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av granit 1,1 m hög, 0,75 m bred (330-130 grader) och 0,5 m tjock. Runinskrift på stenens SSV sida bestående av en runslinga runt ett kors. Runhöjd 13-20 cm. Enligt Östergötlands runinskrifter utgör inskriften en lönnskrift som skulle kunna lyda:"X satte dessa stenar efter sin fader Y" .

Uppmålad 1997.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Allhelgona socken i Mjölby kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

(Vägkant) krön av långsträckt moränrygg.

2,5 m NÖ om enskild väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Allhelgona socken eller Mjölby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.395871
Longitud: 15.131068
Lämnings-ID: L2012:1200
Riksantikvarieämbetets ID: Allhelgona 6:1
Sveriges runinskrifter: Ög63 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Mjölby
Socken: Allhelgona
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:1200