Runsten Ög61, L2012:5918, Flistad 1:1 i Linköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög61, L2012:5918
Foto av Runsten Ög61, L2012:5918
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigrún reste stenen till minne av Ásbjǫrn/Austbjǫrn, hennes far.

Visa originaltolkning

: sirun : raisþi : stain : eftiʀ : ausburn : faþur : sin :

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,35 m hög, 1,25 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m tjock. Runhöjd, 12-13 cm. Ristningen vetter åt NV. Se skiss i inventeringsbokuppslaget. Enligt Östergötlands runinskrifter är slingans bredd ojämn och växlar mellan 8,5-17 cm. Runorna är bredbottnade på toppsidan och högra långsidan, men på fotsidan och vänstra långsidan är de mycket grunda. Inskriften lyder:"Sirun reste stenen efter Asbjörn (Östbjörn), sin fader."

Rengjord och uppmålad 1966. Undersökt och uppmålad 1982.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flistad socken i Linköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

5 m SSV om kyrkans SV hörn samt 7 m 70cg om kyrkogårdens begränsning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Flistad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.475527
Longitud: 15.412732
Lämnings-ID: L2012:5918
Riksantikvarieämbetets ID: Flistad 1:1
Sveriges runinskrifter: Ög61 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Socken: Flistad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5918