Runsten Ög30, L2010:1216, Tåby 11:2 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög30, L2010:1216
Foto av Runsten Ög30, L2010:1216
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sigsteinn lät resa denna sten till minne av Ingvarr, hans son. Han dog i öster.

Visa originaltolkning

: siksten : let : rasti : stain : þe(n)… : eftiʀ : ikuar : sun : sin : han : uarþ : austr : tauþr :

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödgrå granit, 2,3 m hög, 0,45-0,75 m bred (NV-SÖ) och 0,35-0,55 m tjock. Ristningsytan är 2,1x0,40-0,52 m. Ristningen är en slinga med kors inuti. Runhöjden är 8-12 cm. Ristningsytan är vänd mot SV.

Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Sixten lät resa denna sten efter Ingvar, sin son. Han blev död österut."

Flyttad 1842.
Uppmålad 1978.
Målningen påbättrad 1996.

Ang ursprunglig plats se Furingstad nr 57. De har i varje fall legat vid bron över Vodsbäcken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tåby socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S foten av moränhöjd, vid vägskäl. Skogsmark, lövskog.

14 m ÖNÖ om vägkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tåby socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.522123
Longitud: 16.352732
Lämnings-ID: L2010:1216
Riksantikvarieämbetets ID: Tåby 11:2
Sveriges runinskrifter: Ög30 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Tåby
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:1216