Runsten Ög247, L2010:7878, Vreta kloster 50:5 i Linköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög247, L2010:7878
Foto av Runsten Ög247, L2010:7878
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning

…þ : …(i)l : u… …e… …-…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten. Vid 1917 års restaurering hittades utanför kyrkans Ö-fasad en runsten, nu i 14 delar, 1x0,56 moch 0,64 m tj. Denna sten ligger nu intill magasinets (Raä nr 50:2) S innervägg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vreta kloster socken i Linköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vreta kloster socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.482134
Longitud: 15.515643
Lämnings-ID: L2010:7878
Riksantikvarieämbetets ID: Vreta kloster 50:5
Sveriges runinskrifter: Ög247 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Socken: Vreta kloster
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7878