Runsten Ög242, L2012:8696, Hov 3:1 i Vadstena, Östergötland
Foto av Runsten Ög242, L2012:8696
Foto av Runsten Ög242, L2012:8696
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runornerade och ornerade kalkhällsfragment 87 stycken (förvarade i tornkammaren) 0,15-1,28 m långa, 0,07-0,67 m breda och 0,07-0,16m tjocka, varav 28 stycken med ruinskrift. Runhöjd 7-17 cm. Ornamentiken på samtliga hällfragment är reliefhuggen. Flertal har rest av drak- och slingornamentik, nio fragment med korsframställning och en med figurframställning. Samtliga är imålade.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hov socken i Vadstena kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka.

Tornkammaren.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hov socken eller Vadstena kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.378793
Longitud: 14.918152
Lämnings-ID: L2012:8696
Riksantikvarieämbetets ID: Hov 3:1
Sveriges runinskrifter: Ög242, Ög243, Ög73, Ög74, Ög76, ÖgATA6577/62A, ÖgATA6577/62B, ÖgHov10;20, ÖgHov12;21, ÖgHov13;22, ÖgHov14;22, ÖgHov15;22, ÖgHov16;23, ÖgHov17;23, ÖgHov18;24, ÖgHov19;24, ÖgHov20;24, ÖgHov21;24, ÖgHov22-23;25, ÖgHov24;25, ÖgHov25;25, ÖgHov26;25, ÖgHov27;25, ÖgHov28;26, ÖgHov29;26, ÖgHov30;26, ÖgHov31;27, ÖgHov33;27, ÖgHov34;28, ÖgHov35;28, ÖgHov36;28, ÖgHov37;28, ÖgHov38;29, ÖgHov39;29, ÖgHov41;30, ÖgHov42;30, ÖgHov43;30, ÖgHov44;30, ÖgHov45-69;31, ÖgHov5;18, ÖgHov70-87;31, ÖgHov7;19, ÖgHov88;32, ÖgHov89;32, ÖgHov8;19, ÖgHov90;32, ÖgHov91;33, ÖgHov92;33, ÖgHov93;33, ÖgHov94;34, ÖgHov95;34, ÖgHov96;35, ÖgHov97;35, ÖgLjung389, ÖgLjung390, ÖgLjung399
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Vadstena
Socken: Hov
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:8696