Runsten Ög238, L2010:7418, Vikingstad 58:1 i Linköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög238, L2010:7418
Foto av Runsten Ög238, L2010:7418
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tólir(?) reste(?) denna(?) sten(?) till minne av(?) Geirvé(?) …

Visa originaltolkning

þulkʀ · uas(u)(e)k · sin × þaosi × if(t)iʀ × (a)iʀku (k)…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, grå-röd, 1,4-1,9 m hög (högst i S del) 1,35-1,55 m bred (N-S) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd ca 10 cm. Ristningen vetter åt V. Fastsatt i en hällkant med järnkrampor.

Enligt Östergötlands runinskrifter är inskriften väldigt svårläst på grund av att vissa delar är mycket otydliga och andra delar är helt utplånade. Inskriften är dessutom avfattad i lönnskrift, men den skulle möjligen kunna lyda:"Toler reste denna sten efter Gervi."

Uppmålad 1988.
Uppmålad 2000.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vikingstad socken i Linköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skreva nära krön av uppstickande bergknalle. Åker, åkerholme.

9 m V om åkerkant, 12 m N om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Vikingstad socken eller Linköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.379287
Longitud: 15.441931
Lämnings-ID: L2010:7418
Riksantikvarieämbetets ID: Vikingstad 58:1
Sveriges runinskrifter: Ög238 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Socken: Vikingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:7418