Runsten Ög157, L2010:3951, Tingstad 25:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög157, L2010:3951
Foto av Runsten Ög157, L2010:3951
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

<--ti-> gjorde denna bro till minne av Heimkell och Sibbi, hennes söner.

Visa originaltolkning

--ti- + karþi × br(u) + þasi + a-tiʀ + hemkil + auk · siba sunu × sina

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sandstenshaltig gnejs, 1,4 m hög, 0,9 m bred (NNV-SSÖ) och0,3 m tjock. Ristningen, som utgöres av en kopplad ormslinga, vetter mot VSV. Runhöjd 10-13 cm.

Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Afrid gjorde denna bro efter Hemkel och Sibbe, sina söner."

Restes 1941.
Uppmålad 1974.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tingstad socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränavsats SV om liten bergknalle. Kyrkogård.

28 m Ö om SÖ hörnet av kyrkans kor.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Tingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.529199
Longitud: 16.292358
Lämnings-ID: L2010:3951
Riksantikvarieämbetets ID: Tingstad 25:1
Sveriges runinskrifter: Ög157 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Tingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3951