Runsten Ög150, L2012:5532, Furingstad 26:4 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög150, L2012:5532
Foto av Runsten Ög150, L2012:5532
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunna/Gynna och Þórunnr och Þor-… … deras … och Gunna till minne av …

Visa originaltolkning

: kuina : auk : þurun : auk : þur… … … … sin : auk : kuna : e… …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 1,2-1,3 m hög, 0,7 m bred (N-S) och 0,10-0,17 m tjock. Runhöjd 10 cm. Ristningen mot Ö. Placerad på en stensättning. (fornlämn nr 25).
Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Gynna och Torun och Tor(gärd? reste denna sten efter N.N., fader) sin och Gunna efter (sin make)."
Enligt runverket placerades runstenen här 1967.

Uppmålad 1967.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke.

2 m N 10 grader V om kyrkogårdsmur V 10 grader S-Ö 10 grader N. 5 m NV om väg (NÖ-SV). 33 m NNV om 26:3 .

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Furingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.555264
Longitud: 16.343767
Lämnings-ID: L2012:5532
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:4
Sveriges runinskrifter: Ög150 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:5532