Runsten Ög149, L2012:6072, Furingstad 26:1 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög149, L2012:6072
Foto av Runsten Ög149, L2012:6072
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Hákon(?) och Sigsteinn reste denna sten till minne av Hrólfr, deras far.

Visa originaltolkning

…kun : auk : sikstain : raisþu : eftiʀ : hrulf : faþur : sin : …tain : þonsi

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,65 m hög, 1,25 m bred (Ö-V) och 0,10-0,15 m tjock. Runhöjd 10 cm. Ristningen mot S. Enligt Östergötlands runinskrifter är inskriften nästan fullständig och lyder:"Hakun (?) och Sigsten reste denna sten efter Rolf, sin fader."

Uppmålad 1967 och 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furingstad socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd med berg i dagen. Kyrkbacke.

2 m N 10 grader V om kyrkogårdsmur V 10 grader S-Ö 10 grader N. 5 m NV om väg (NÖ-SV).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Furingstad socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.555273
Longitud: 16.344645
Lämnings-ID: L2012:6072
Riksantikvarieämbetets ID: Furingstad 26:1
Sveriges runinskrifter: Ög149 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Furingstad
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:6072