Runsten Ög145, L2012:4098, Dagsberg 5:2 i Norrköping, Östergötland
Foto av Runsten Ög145, L2012:4098
Foto av Runsten Ög145, L2012:4098
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hans far/bror, som omkom … trupp(?) i öster.

Visa originaltolkning

… …ur : sin : eʀ : furs : … hilfnai : (a)(u)str

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Del av runsten, granit, 0,7 m hög, 0,36-0,5 m bred och 0,3 m tjock.Runhöjd 5-8 cm. Ristningen vetter nu mot V. Stenen står uppställd på bogårdsruinen. Den utgör del av övre högra hälften av en runsten. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"...(efter N.N.), sin fader, som omkom (i Ingvars) trupp österut."

Uppmålad 1967.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dagsberg socken i Norrköpings kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkbacke och kyrkogårdsmur.

9 m S 20 grader Ö om 5:1, och 4 m N om V ingången.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Dagsberg socken eller Norrköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.582184
Longitud: 16.315984
Lämnings-ID: L2012:4098
Riksantikvarieämbetets ID: Dagsberg 5:2
Sveriges runinskrifter: Ög145 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Norrköping
Socken: Dagsberg
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:4098