Runsten Ög138, L2010:3381, Svanshals 91:1 i Ödeshög, Östergötland
Foto av Runsten Ög138, L2010:3381
Foto av Runsten Ög138, L2010:3381
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, förkommen. Beskrevs av Nordenskjöld år 1873, då den fanns omedelbart SV om bron. Stenen är nu borta. Bron är ombyggd och stenen kan finnas i denna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svanshals socken i Ödeshögs kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åbrink.Åbrink. Bs Runinskrifter, nr 138.

SV om kornsning å/bro.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Svanshals socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.324895
Longitud: 14.85753
Lämnings-ID: L2010:3381
Riksantikvarieämbetets ID: Svanshals 91:1
Sveriges runinskrifter: Ög138 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Ödeshög
Socken: Svanshals
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3381