Runsten Ög137, L2010:3356, Svanshals 11:1 i Ödeshög, Östergötland
Foto av Runsten Ög137, L2010:3356
Foto av Runsten Ög137, L2010:3356
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på engelska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd granit, 1,3 m hög, 0,9 m bred vid basen och 0,25-0,35 m tjock. På den mot Ö vettande sidan är de tämligen djupt huggna runorna i sex lodräta och två vågräta band.

Enligt Östergötlands runinskrifter har åtskilliga av de ristade bokstavstecknen de vanliga yngre runornas form, men många är också helt avvikande.

Uppmålad 1992.

Ö om stenen har en nedsänkning gjorts. Denna, som har stensatta kanter i N och Ö, är 1,5x1m (N-S). Runstenen är markerad på karta från år 1742. Se skiss iboken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svanshals socken i Ödeshögs kommun (Östergötlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

9 m V om väg, 6 m S om större uthus, 0,5 m Ö om mindre uthus (12 kvadratmeter) NÖ hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Svanshals socken eller Ödeshög kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.305548
Longitud: 14.833832
Lämnings-ID: L2010:3356
Riksantikvarieämbetets ID: Svanshals 11:1
Sveriges runinskrifter: Ög137 (Östergötlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Östergötland
Kommun: Ödeshög
Socken: Svanshals
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3356