Runsten Nolingestenen, SöFv1954;20, L2017:4703, Grödinge 237:4 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Nolingestenen, SöFv1954;20, L2017:4703
Foto av Runsten Nolingestenen, SöFv1954;20, L2017:4703
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn lät resa stenen till minne av … dog i öster i Grekland. Björn högg.

Visa originaltolkning och runtext

biurn : lit : risa : stin : i(f)… … … …r : austr : i : kirikium : biurn hik

biurn : lit : risa : stin : i(f)… … … …r : austr : i : kirikium : biurn hik

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Gravfält, 290x30-65 m (Ö-V) bestående av ca 73 fornlämningar.Dessa utgöres av 23 högar, 46 runda stensättningar, 1 treudd, 1terrassering, 1 runsten och 2 resta stenar. Högarna är 6-16 mdiam och 0,4-2 m h. 6 högar är 10-16 m diam och 1-2 m h. De tvåstörsta är avplanade, den mindre har mittgrop och är kadad i Soch N. 5 högar är 6 m diam och 0,4-0,6 m h. Två har en mittsten0,2 m st. De runda stensättningarna är 4-10 m diam och 0,1-0,3 mh. Av dessa är 2 högliknande. En är 10 m diam och 0,3 m h. Fyraär 8 m diam och 0,2-0,3 m h. Femton är 4 m diam och 0,1-0,2 m h.Samtliga är övertorvade med i tre fall enstaka stenar i ytan.Treudden 5 m sida (90, 180? 330cg) och 0,2 m h. Övertorvad.Uddstenar 2 st 0,3 m st. Terrasseringen 12x1-3 m (ÖNÖ-VSV) ochintill 1 m h. I S delvis utrasas stenskoning av 0,5-1,5 m ststenar och block. Runsten av rödgrå granit, 1,3 m h av 0,55 m br(Ö-V) samt 0,12 m tj. Runhöjd 6-8 cm. Ristningsytan vetter mot S.Ristningen är mycket vittrad. "Björn lät resa stenen efter...(Han dog) ös Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S sluttande moränmark mellan bergrygg och vägkant

Intill och N om gammal landsväg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.154184
Longitud: 17.833696
Lämnings-ID: L2017:4703
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 237:4
Sveriges runinskrifter: SöFv1954;20 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn: Nolingestenen
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:4703