Runsten Nastastenen, Nä34, L1981:9172, Rinkaby 5:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nastastenen, Nä34, L1981:9172
Foto av Runsten Nastastenen, Nä34, L1981:9172
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tored lät resa stenen efter Lydbjörn, sin dugande son.

Visa originaltolkning och runtext

: þureiþ : lit : raisa : stein : eftir : lyþbyurn : sun sin : nutan :

: þureiþ : lit : raisa : stein : eftir : lyþbyurn : sun sin : nutan :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av granit, 2,25 m hög, 1,15 m bred och 0,3 m tjock. Runornas höjd är ca 11 cm. Runstenen är flyttad till platsen.
Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "Tored lät resa stenen efter Lydbjörn, sin dugande son." Enligt Närkes runinskrifter är ristningsytan hårt sliten och vad inskriften beträffar har den delvis huggits upp i senare tid av en person som inte har kunnat runor. Tidpunkten för upphuggningen kan bestämmas till 1800-talets förra del.

Uppmålad 1996.

N om runstenen går i riktning NV-SÖ en dubbel stenrad av delvis kantställda 0,4-0,7 m höga, 0,6-1 m långa och 0,4-0,5 m breda stenar. Stensträngen går (SÖ-NV).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rinkaby socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten moränsluttning m S. Hagmark intill väg.

7 m N om vägkant 10 m väster om åkerkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rinkaby socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.331287
Longitud: 15.353587
Lämnings-ID: L1981:9172
Riksantikvarieämbetets ID: Rinkaby 5:1
Sveriges runinskrifter: Nä34 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn: Nastastenen
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Rinkaby
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:9172