Runsten Nä32, L2004:2895, Götlunda 58:1 i Arboga, Västmanland
Foto av Runsten Nä32, L2004:2895
Foto av Runsten Nä32, L2004:2895
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Ulv och Anund lät resa stenen §B efter Holme/Holte, sin fader, Gunnas make.

Visa originaltolkning och runtext

§A : ulfr : auk : anuntr :: titu : reisa : stein : §B : eftiʀ : (h)(u)---… …---ur : sin : boana : kunuʀ :

§A : ulfr : auk : anuntr :: titu : reisa : stein : §B : eftiʀ : (h)(u)---… …---ur : sin : boana : kunuʀ :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsvart granit, 1,75 m hög, 0,85 m bred (NNV-SSÖ) och 0,25-0,3 m tjock. Närmast rombisk genomskärning, avsmalnande uppåttill 0,4 m bred. Runhöjd 8-9 cm. Ristning på 2 motsatta sidor, som vetter åt Ö och V. Ristningen mot V delvis skadad mot N kanten.
Enligt Närkes runinskrifter är ristningen djupt huggen och välbevarad och inskriften lyder:"Ulv och Anund läto resa stenen efter Holme (?), sin fader, Gunnas make."

Uppmålad 1996.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Götlunda socken i Arboga kommun (Västmanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av grusås (N-S). Tomtmark.

3 m V om väg (N-S) och ca 10 m S om tomthörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Götlunda socken eller Arboga kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.373832
Longitud: 15.660075
Lämnings-ID: L2004:2895
Riksantikvarieämbetets ID: Götlunda 58:1
Sveriges runinskrifter: Nä32 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västmanland
Kommun: Arboga
Socken: Götlunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:2895