Runsten Nä30, L1981:2257, Glanshammar 46:3 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nä30, L1981:2257
Foto av Runsten Nä30, L1981:2257
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … §B … §C …

Visa originaltolkning och runtext

§A …sin · stih… §B …(f)t… …---… …(m) §C ---… …--…

§A …sin · stih… §B …(f)t… …---… …(m) §C ---… …--…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

0,1 m 385 gon om runstensfragment 2 ligger runstensfragment 3.
Del av runsten, 0,75 x 0,5 x 0,2 m. Runhöjd ca 10 cm. Inskriften lyder: "---...--..."
Uppmålad 1997.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tämligen plan mark. Gårdstomt.

Omedelbart V om SV hörnet av uthus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.333273
Longitud: 15.391155
Lämnings-ID: L1981:2257
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 46:3
Sveriges runinskrifter: Nä30 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:2257