Runsten Nä29, L1981:3308, Glanshammar 57:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nä29, L1981:3308
Foto av Runsten Nä29, L1981:3308
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Bofrid/Botfrid/Botfred lät resa (stenen) efter Björn, sin broder. Han hade manligen farit vida.

Visa originaltolkning och runtext

bofriþr : let resa eftir biurn : bruþur : si(n) : han uar farin fultrekila

bofriþr : let resa eftir biurn : bruþur : si(n) : han uar farin fultrekila

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Apelboda stenen, grå granit, ca 2,1 m hög och 1,1 m bred (190/390 gon) avsmalnande uppåt och ca 0,35-0,55 m tjock. Runhöjden 7-11 cm. Ristningen vetter mot V. Runstenen står på en kulle 4 x 3 m (N -S) och 0,45 m hög bildad av en underliggande häll samt i sen tid upplagd jord och sten. NÖ och S och intill runstenen växer 2 rönnar.
Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften:"Bofrid lät resa efter Björn, sin broder. Han hade manligen farit vida."
Uppmålad 1996.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SV-sluttning i åkermark med uppskjutande bergklackar. Svagt kuperat landskap med grusåsi V - SV. Utsikt åt S - SV

2 m NV om åker och 6 m SV om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.354489
Longitud: 15.398585
Lämnings-ID: L1981:3308
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 57:1
Sveriges runinskrifter: Nä29 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:3308