Runsten Nä27, L1981:2856, Glanshammar 41:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nä27, L1981:2856
Foto av Runsten Nä27, L1981:2856
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 1,2 m lång, 0,45-0,55 m bred och 0,2 m tjock. Enligt Närkes runinskrifter är runstenen av svart glimmerrik granit. Slingans bredd ca 4-7 cm. Runor saknas. Ristningen är inom ett 0,6 m område i SSV dvs stenens övre del.
Uppmålad 1997

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:19 m 120 gon om ÖSÖ gaveln av kyrka (korvägg).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.319027
Longitud: 15.402567
Lämnings-ID: L1981:2856
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 41:1
Sveriges runinskrifter: Nä27 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:2856