Runsten Nä26, L1981:2308, Glanshammar 40:1 i Örebro, Örebro
Foto av Runsten Nä26, L1981:2308
Foto av Runsten Nä26, L1981:2308
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torger och … lät göra minnesmärket efter Brune, sin fader, och efter sin moder Holma.

Visa originaltolkning och runtext

: þorkeʀ : auk : tu-…--a : --(t)u : kera : mer-- …(i)ʀ : bruna : faþur : sin : auk : moþur : sina : hulmu :

: þorkeʀ : auk : tu-…--a : --(t)u : kera : mer-- …(i)ʀ : bruna : faþur : sin : auk : moþur : sina : hulmu :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ett slags skiffer, 1,64 m lång och 0,63 m bred nedtill åt S (vid ristningens början) avsmalnande mot toppen åt N, ca 0,3 m. Runhöjd ca 9 cm.

Enligt Närkes runinskrifter lyder inskriften: "Torger och ... läto göra minnesmärket efter Bure, sin fader, och efter sin moder Holma." Ristningen är mestadels djupt huggen.

Uppmålad 1997.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glanshammar socken i Örebro kommun (Örebro län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:V gaveln av kyrka 0,5 m S om NV hörnet. Runstenen är liggande.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Glanshammar socken eller Örebro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.319308
Longitud: 15.40177
Lämnings-ID: L1981:2308
Riksantikvarieämbetets ID: Glanshammar 40:1
Sveriges runinskrifter: Nä26 (Närkes runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Örebro
Socken: Glanshammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1981:2308